دعوتنامه

دعوتنامه

 

بنیاد فرصت های دختران راستین از شما دعوت میکند که به ما ملحق شوید و دعوت را برای هم اندیشی و کارکرد شورا پذیرا باشید. هدف ما ایجاد یک سازمان خاورمیانه ای است، برای برقراری صلح در منطقه و رسیدگی به اوضاع و شرایط کودکان و نوجوانان در کشور و خاورمیانه می باشد. که بتوانیم سازمانی منطقه ای تشکیل دهیم ،تا در کنار یکدیگر بزرگتر قدم برداریم. هدف ما جمع شدن کشور های خاورمیانه به دور از سیاست برای برقراری امنیت،صلح و مهیا کردن شرایط بهتر زندگی برای خاورمیانه است. بی صبرانه منتظر ملحق شدن شما به بنیاد خودتان هستیم.
(ما صمیمانه به همدلی و هم قدمی شما نیازمندیم،برای منطقه ای امن تر و بهتر)
مدیر عامل بنیاد فرصت های دختران راستین دکتر لادن رنجبر حقیقی

 

آدرس ایمیل: ladanranjbar1990@gmail.com

شماره تماس: 09901800739