تماس با ما

با ما در تماس باشید

با بنیاد فرصت های دختران راستین در ارتباط باشید

بنیاد فرصت های دختران راستین ،با هدف توانمند سازی کودکان ،زنان ، دختران و پسران در خاورمیانه ، بطوری که با پیوستن به این حلقه ، یعنی فرصت های زندگی شورای خاورمیانه.،ما می توانیم یک منطقه ی امن ایجاد کنیم ما میتوانیم سخت ترین چالش های زمان خود را حل کنیم اگر باهم و با اعتقاد به هدفمان قدم برداریم. از شما می خواهیم به ما بپیوندید. برای ایجاد منطقه ای امن و آرام ،شاید ما بتوانیم زمین را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. همکاری و هم افزایی ما یک فرصت است ،برای شکستن چرخه فقر شدید،خشونت و جنگ. از آنجا که بزرگترین میراثی که ممکن است برای فرزندان خود به جا بگذاریم میراث صلح پایدار است. همکاری و همدلی ما پادزهر فقر ،جهل و جنگ است. باهم می توانیم صلح را پرورش دهیم و جهان را به یکباره تغییر دهیم