اهداف

اهداف ما

بنیاد فرصت های دختران راستین

97%

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه، یک لبخند، یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

95%

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی -آموزش-نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

90%

1)  حفظ یکپارچگی خانواده ها،بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

90%

1)  حفظ یکپارچگی خانواده ها،بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

95%

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی -آموزش-نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

97%

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه، یک لبخند، یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

87%

6) پیگیری و مطالبه گری درمورد کانون های اصلاح و تربیت.

94%

5) مطالبه گری از ارگان ها ،سازمان های ذیصلاح و پیشنهاد طرح هایی برای بهبود فرایند حمایت.

89%

4) ترویج اقدامات برای مبارزه با تبعیض.

89%

4) ترویج اقدامات برای مبارزه با تبعیض.

94%

5) مطالبه گری از ارگان ها ،سازمان های ذیصلاح و پیشنهاد طرح هایی برای بهبود فرایند حمایت.

87%

6) پیگیری و مطالبه گری درمورد کانون های اصلاح و تربیت.

99%

7) شناسایی منطقه ای. (یعنی با منطقه بندی کردن و شناسایی افراد) یک معتاد، دوم خلافکار و سابقه داران ،سوم سرشناسان و افراد تأثیر گذار ،چهارم استعداد های منطقه ای،پنجم خانواده های بی سرپرست وخانواده های بد سرپرست .با شناسایی افراد سرشناس و افراد تأثیر گذار میتوانیم از آنها کمک بگیریم.

“همدلی و همکاری ما پادزهر فقر ،جهل و جنگ است”