درباره ما

درباره ما

درباره بنیاد فرصت های دختران راستین بیشتر بدانید

امروزه بیش از 99میلیون کودک در سراسر جهان به مدرسه نمی روند. بیش از 70% آنها در خاورمیانه هستند که این تعداد بسیار زیاد است. و بسیاری از رویاها کوتاه میشوند. وقتی دختران فرصت هایی را که شایسته هستندبدست می آورند ،چیزهای شگفت انگیز شروع می شوند. فقر کاهش می یابد،خانواده ها قوی تر می شوندو نوزادان سالم تر و جهان مکان بهتری برای زندگی خواهد بود. ایجاد راه هایی برای آموزش – پرورش -رشد-یکی از مهمترین سرمایه های اقتصادی -اجتماعی است که یک کشور در حال توسعه می تواند ایجاد کند. تحصیل کودکان منجر به جنگ و فقر کمتر می شود. اگر چه ما به تنهایی نمی توانیم زندگی افراد جامعه راتحت تاثیر قرار دهیم ، اما با اتحاد و هم افزایی می توانیم با همدیگر به کشورمان و بر منطقه تأثیر بگذاریم و این اتحاد با کمک فرد ایجاد می شود و توسعه می یابد و شروع به آتش گرفتن می کند.

بنیاد فرصت های دختران راستین ،با هدف توانمند سازی کودکان ،زنان ، دختران و پسران در خاورمیانه ، بطوری که با پیوستن به این حلقه ، یعنی فرصت های زندگی شورای خاورمیانه.،ما می توانیم یک منطقه ی امن ایجاد کنیم ما میتوانیم سخت ترین چالش های زمان خود را حل کنیم اگر باهم و با اعتقاد به هدفمان قدم برداریم. از شما می خواهیم به ما بپیوندید. برای ایجاد منطقه ای امن و آرام ،شاید ما بتوانیم زمین را به مکانی بهتر برای زندگی تبدیل کنیم. همکاری و هم افزایی ما یک فرصت است ،برای شکستن چرخه فقر شدید،خشونت و جنگ. از آنجا که بزرگترین میراثی که ممکن است برای فرزندان خود به جا بگذاریم میراث صلح پایدار است. همکاری و همدلی ما پادزهر فقر ،جهل و جنگ است. باهم می توانیم صلح را پرورش دهیم و جهان را به یکباره تغییر دهیم

230+پیگیری و مطالبه گری
150+ارائه راهکارهای جدید
1500+شناسایی افراد
180+اثرگذاری مستقیم

مدیریت

معرفی مدیریت بنیاد فرصت های دختران راستین

خانم لادن رنجبر ، دارای مدرک معادل دکترای حقوق بین الملل ،،دانش آموخته حقوق (کارشناسی) ،علوم سیاسی(ارشد)،دارای مدرک زبان فرانسه از استرانبورگ فرانسه ، دارای گواهینامه حقوق بین المللی کیفری از دانشکده علامه طباطبایی ،دارای مدرک حقوق کیفری،گواهینامه اصول حقوقی قرارداد ها ،گواهینامه داوری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری -و دارای پذیرش از آکادمی بین المللی لاهه هلند و دعوتنامه از آکادمی حقوقی دیوان بین المللی لاهه.
متولد 1369/6/30.
تألیفات و مقالات :کتاب حقوق طبیعی. کتاب حجت از دیدگاه رهبری


ایمیل مدیریت: ladanranjbar1990@gmail.com

صفحه اینستاگرام مدیریت:  ladan_ranjbar1990@

شماره تماس: 09901800739

حامیان ما

حامیان ویژه ما