Slide همدلی و همکاری ما
پادزهرفقر،
جهل و جنگ است
Slide 2 تغییری باشید
که میخواهید
در دنیا ببینید

اهداف و طرح ها

ایجاد انگیزه

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه ،یک لبخند،یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

اهداف و طرح ها

ایجاد شرایط مطلوب

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی – آموزش – نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحاظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

اهداف و طرح ها

حفظ یکپارچگی

1) حفظ یکپارچگی خانواده ها، بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

اهداف و طرح ها

حفظ یکپارچگی

1) حفظ یکپارچگی خانواده ها، بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

اهداف و طرح ها

ایجاد شرایط مطلوب

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی – آموزش – نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

اهداف و طرح ها

ایجاد انگیزه

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه ،یک لبخند،یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

هدف

بنیاد فرصت های دختران راستین طرح هایی را پیشنهاد میکند:

1. حفظ یکپارچگی خانواده ها،بهترین راه برای محافظت از کودکان است .
2. ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی -آموزش-نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحاظ مالی درآمد زایی داشته باشند.
3. ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه ،یک لبخند،یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.
4. ترویج اقدامات برای مبارزه با تبعیض.
5. مطالبه گری از ارگان ها ،سازمان های ذیصلاح و پیشنهاد طرح هایی برای بهبود فرایند حمایت.
6. پیگیری و مطالبه گری درمورد کانون های اصلاح و تربیت.
7. شناسایی منطقه ای. (یعنی با منطقه بندی کردن و شناسایی افراد) یک معتاد، دوم خلافکار و سابقه داران ،سوم سرشناسان و افراد تأثیر گذار ،چهارم استعداد های منطقه ای،پنجم خانواده های بی سرپرست وخانواده های بد سرپرست .با شناسایی افراد سرشناس و افراد تأثیر گذار میتوانیم از آنها کمک بگیریم.

معرفی مدیریت:

خانم لادن رنجبر، دارای مدرک معادل دکترای حقوق بین الملل، دانش آموخته حقوق (کارشناسی)، علوم سیاسی(ارشد)،دارای مدرک زبان فرانسه از استرانبورگ فرانسه، دارای گواهینامه حقوق بین المللی کیفری از دانشکده علامه طباطبایی، دارای مدرک حقوق کیفری،گواهینامه اصول حقوقی قرارداد ها ،گواهینامه داوری از وزارت علوم تحقیقات و فناوری -و دارای پذیرش از آکادمی بین المللی لاهه هلند و دعوتنامه از آکادمی حقوقی دیوان بین المللی لاهه. و شورایار منطقه 5
متولد 1369/6/30.
تألیفات و مقالات :کتاب حقوق طبیعی. کتاب حجت از دیدگاه رهبری


ارتباط با مدیریت:

ایمیل مدیریت: ladanranjbar1990@gmail.com

صفحه اینستاگرام مدیریت:  ladan_ranjbar1990@

برخی از اهداف

بنیاد فرصت های دختران راستین

97%

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه ،یک لبخند،یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

95%

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی – آموزش – نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحاظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

90%

1) حفظ یکپارچگی خانواده ها، بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

90%

1) حفظ یکپارچگی خانواده ها، بهترین راه برای محافظت از کودکان است.

95%

2) ایجاد شرایطی مطلوب برای حرفه آموزی – آموزش – نحوه زندگی کردن و حمایت تا بتوانند از لحظ مالی درآمد زایی داشته باشند.

97%

3) ایجاد هدف و انگیزه. گاهی اوقات حتی یک کلمه ،یک لبخند،یک دیدار فرد تأثیر گذار و اثر گذار میتواند زندگی یک شخص را متحول کند.

شماره حساب بنیاد فرصت های دختران راستین

جهت کمک های مردمی و خیرخواهانه

بازده سرمایه گذاری در افراد فقیر همانند بازده سرمایه گذاری در دنیای کسب و کار است … و معنای دیگری هم دارند.
بیل گیتس – موسس

حامیان

حامیان رویدادها